Amerikaner vs fransmän och fetma

Jag läste en väldigt intressant artikel om fetma; Varför är amerikaner fetare än fransmän? skriven av Miki Agerberg. Miki skriver om den franske sociologen Claude Fischler, chef för ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut i Paris, har specialiserat sig på att studera attityder och föreställningar kring mat i olika länder. I början av 2000-talet ledde han en mycket omfattande undersökning av attityder till mat och måltider i sex länder: Frankrike, USA, England, Tyskland, Italien och Schweiz. Sammanlagt har drygt 7 000 personer intervjuats.
Undersökningen visar att den stora klyftan går mellan kontinentaleuropa och USA, medan England ligger någonstans mitt emellan. Som de verkliga motpolerna framträder Frankrike och USA. I USA är idag omkring 30 procent av den vuxna befolkningen feta — de har BMI, Body Mass Index, över 30 — medan andelen feta i Frankrike ligger på endast omkring 10 procent. USA är det fetaste landet i västvärlden, medan Frankrike är ett av de smalaste. Vad beror denna dramatiska skillnad på? En del av den kan sannolikt förklaras av att genomsnittsamerikanen åker bil och tittar på teve mer än den genomsnittlige fransmannen och därför troligtvis rör sig mindre. Men det finns också forskare som hävdar, att en stor del av förklaringen ligger i djupgående kulturella skillnader mellan de båda länderna i synen på mat och måltider.

Skillnaderna i attityder kan förklara en hel del av skillnaden i fetma, tror Claude Fischler. — När amerikanerna talar om mat, talar de om näringsvärde och hälsa, säger han. Det är bara fett, proteiner och kalorier. När fransmännen talar om mat, talar de om smak och kvalitet. I intervjuerna återkommer fransmännen ofta till glädjen i att sitta till bords och dela en god måltid med vänner eller familjen. Amerikanerna säger inte ett ord om att det finns något nöje med att äta.

En annan eller ytterligare förklaring till varför amerikaner är tjockare än fransmän, är att de äter helt enkelt större portioner. Tillsammans med den amerikanske forskaren Paul Rozin, professor i psykologi vid University of Pennsylvania, har Claude Fischler visat detta i en originell jämförande studie. I sina respektive hemstäder, Paris och Philadelphia, valde de båda forskarna ut elva par restauranger som var så lika varann som möjligt: ett par lokala pizzerior, ett par kinesrestauranger och så vidare. De sökte reda på rätter som stod på matsedeln på båda ställena, beställde in dem, och vägde maten på en våg som de hade med sig. I tio av de elva fallen var portionerna större i Philadelphia. I genomsnitt var de amerikanska portionerna 25 procent större än de franska. De båda forskarna jämförde också portionsstorlekarna på likvärdiga recept i en fransk och en amerikansk baskokbok, och mätte storlekarna på jämförbara matförpackningar i franska och amerikanska snabbköp. Hela tiden var tendensen densamma – de amerikanska portionerna och förpackningarna var genomgående större än de franska. Om du vill läsa mer så spana in länken.

Lämna ett svar