Frysta grönsaker är helt ok!

Frysta grönsaker är lika nyttiga som färska. Det bekräftas i en analys som det oberoende analysföretaget Eurofin gjort för Findus räkning. Jag tycker att det inte känns bra när något Livsmedelsföretag ligger bakom tester men studien bekräftar resultat som tidigare internationella studier visat.

I den här studien har de analyserat morötter, spenat, blomkål, broccoli, haricots verts och ärter. Analyserna omfattade ett antal vitaminer och mineraler och helt otroligt nog så innehöll frysta bönor 12 gånger mer C-vitamin. Det undersökningen kunde visa vara att färska grönsaker kan förlora betydande mängder av C-vitamin från skördetillfället, under transport och lagring, fram till det att de inhandlas och konsumeras av konsumenterna. Innehållet av C-vitamin var påfallande lågt i bland annat haricots verts, spenat och broccoli. Jämför man med motsvarande frysta grönsaker innehöll de betydligt högre halter. Frysta grönsaker förvälls innan infrysning och förlorar då en viss del vattenlösliga vitaminer, men trots detta så var C-vitamin innehållet högre.

En slutsats man kunde dra var att frysta grönsaker håller en jämnare näringsvärdesnivå än färska och att färska grönsaker förlorar betydande mängder C-vitamin pga. långa lagringstider. Frysta haricots verts hade 12 gånger högre C-vitaminhalt än färska och fryst broccoli hade 3 ½ gånger högre C-vitaminhalt än färsk. Halten E- och A-vitamin är ungefär densamma i frysta och färska grönsaker. E-vitaminnivåerna i de frysta grönsakerna är högre än tidigare värden publicerat av Livsmedelsverket. Undersökningen studerade även de frysta och färska grönsakernas halt av mineralerna järn, kalcium, magnesium och kalium. Mineralhalten är lika i färska och frysta grönsaker med undantag för färsk spenat som innehåller högre halter av samtliga mineraler, framförallt järn. Tyvärr säger studien att betydande mängd mineraler sköljs bort vid konsumentens beredning av färska grönsaker.
Det verkar dock som om den största skillnaden i frysta och färska är att innehållet av C-vitaminer högre i frysta. Och för A, E och många mineraler så är det inte så stor skillnad. Om det är någon vitamin vi inte behöver oroa oss för att få för lite av är det C-vitamin eftersom det är relativ lätt att få i sig. Det talar för att vi definitivt kan variera färska grönsaker med frysta. Jag väljer gärna färska eftersom jag tycker att det ger mer smak och använder även frysta grönsaker då det är tomt på färska hemma i kylskåpet.

Smaklig grönsakstallrik!

Susanne

Lämna ett svar