Vikt, bantning och hälsa

Hälsokedjan Lifes Hälsobarometer från 2011 visar att hela 63 procent av Sveriges kvinnor är missnöjda med sin vikt. Var tionde svensk kvinna uppger att de bantar just nu och tre av tio bantar ibland. En klar majoritet av de som bantar, 61 procent, vill gå ned i vikt för den egna hälsans skull, medan 36 procent bantar för att bli snyggare eller för att kläderna ska passa bättre.

41 procent av de som bantar svarar att de bantar inför sommaren. Men samtidigt svarar 40 procent att de bantar hela tiden. 17 procent bantar inför viktiga evenemang som exempelvis bröllop.

Tidigare har man alltid sagt att det är skadligt med jojo-bantning men en ny studie hävdar att det är bättre än att inte försöka alls. I den nya studien jämförs livslång fetma med vikt-variationer, så kallad ”Jojo-bantning” och man föreslår att det är bättre att försöka gå ned i vikt trots upprepade misslyckanden till att hålla vikten jämfört med att inte försöka alls och förbli överviktig eller fet.

Men forskarna menar trots deras resultat att det bästa för hälsan och för ökad livskvalitet är att försöka bli viktstabil efter en viktnedgång och fortsätta med en sund kost. Man studerade dessutom inte människor utan möss, så fler studier behövs för att styrka resultatet.

Jag önskar att fler kunde försöka sluta hitta genvägar och hitta ett sätt att äta som gör att de skulle må bättre, och få effekter på kroppen som bonus! Jag menar inte att det är lätt men tankesättet måste förändras. Det handlar heller inte alltid om VAD du äter utan HUR du äter. Hur stor portion äter du? Hur äter du? Snabbt, långsamt? Hur smakar maten? Hur lägger du upp maten? Hur upplever du omgivningen? Hur ser det ut runt omkring dig? Hur mår du efter måltiden? Det är många bra frågor man kan försöka besvara. Sen är det ju faktiskt många andra faktorer som påverkar vikten så som tex stress, dålig sömn och motion. Så rör på dig så mycket du bara kan! Yoga skulle kunna minska stressen, och all motion och träning gör att man sover bättre. Alltså börja planera in motion i kalendern!

Ut och rör på dig lite extra ihelgen!
Smaklig måltid! Njut!

Susanne

Lämna ett svar